The Nature
The Nature by Kabuki

ตลาดปลา JJmall (ลานเร่, ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็ก) ห้อง B44

086-561-7338 นนท์
MingpolBenibachi Active Water100m
Description:
Shrimp Active Water 100ml

-เร่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ทำให้น้ำใสเป็นประกายระยิบระยับ

-ทำให้คุณภาพน้ำคงที่ เพิ่มการเจริญเติบโตและโอกาสตั้งท้องของกุ้ง

-เพิ่มเปอร์เซ็นการรอดของลูกกุ้ง

-กำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของตู้ปลา

-เนื่องจากผลิตจากสารธรรมชาติ จึงสามารถใช้ได้อย่างวางใจ

-มีผลในการช่วยควบคุมปริมาณตระไคร่น้ำ

ปริมาณการใช้ ใช้ทุกๆสัปดาห์ สัปดาห์ละ1ครั้ง

ตู้ที่มีขนาดต่ำว่า 30 ซม. 1 ครั้ง 20 มิลลิลิตร

ตู้ขนาด 45 – 60 ซม. 1 ครั้ง 30 มิลลิลิตร

*ไม่ใช่สารเคมีจากการสังเคราะห์ เป็นสารธรรมชาติ จึงมาสารถใช้ได้อย่างวางใจ
ราคา: 480 บ.
0 Members and 1 Guest are viewing this picture.

Return to Product Return to Red Bee