The Nature
The Nature by Kabuki

ตลาดปลา JJmall (ลานเร่, ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็ก) ห้อง B44

086-561-7338 นนท์
MingpolTwinstar นวัตกรรมใหม่ในการกำจัด "ตะไคร่"
Description:
TWINSTAR สามารถหยุดการเกิดตะไคร่น้ำสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เป็นอันตรายกับระบบนิเวศน์ในตู้ปลา สามารถทำให้ตู้ปลาสะอาดได้ด้วยการหยุดการกระจายสปอร์ตั้งแต่ระยะแรก

ทำงานด้วยฟองละเอียดที่จะทำลายผนังเซลของตะไคร่น้ำสีเขียวส่งผลให้ตะไคร่หยุดการเจริญเติบโต ฟองนี้ไม่เป็นพิษดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายกับแบคทีเรียประเภท aerobic ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำได้จากการหยุดการเติบโตของตะไคร่สีเขียวบนใบพรรณไม้น้ำ ส่งผลให้พรรณไม้น้ำสามารถดูดซึมสารอาหารส่วนเกินในน้ำได้ดีขึ้น และเป็นการลดแหล่งสารอาหารของตะไคร่สีเขียวอีกทางหนึ่ง ดังนั้นจึงช่วยให้วัฐจักรของระบบนื้เวศน์มีความสะอาดบริสุทธิ


TWINSTAR ช่วยให้พรรณไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดีขึ้นมากที่สุดถึง 50% จากการหยุดการเจริญเติบโตของตะไคร่บนพรรณไม้น้ำตั้งแต่เริ่มแรกสามารถเพิ่มปริมาณแสงที่พรรณไม้น้ำจะได้รับมากยิ่งขึ้น และทำให้สารอาหารในน้ำอยู่ในรูปที่พรรณไม้น้ำจะสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ง่ายอีกด้วย
จากการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบภายใต้สภาวะเดียวกันพบว่า ต้นRotala Indica เติบโตมากขึ้น 50% และต้น Glossostigma เติบโตมากขึ้นถึง 40%


‘Law of minimum’ เป็นกฏที่สำคัญที่สุดในทางพฤษศาสตร์ มีหลายปัจจัยจำเป็นสำหรับพืช (สารอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ แสง ฯลฯ) ซึ่งหากขาดเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งการเจริญเติบโตของพืชก็จะถูกจำกัดจากปัจจัยที่ขาดไปนี้
ในดินของตู้ที่ตั้งใหม่จะมี ไนโตเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียมอยู่เป็นจำนวนมากแต่จะขาดธาตุอาหารรอง พรรณไม้น้ำจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีสารอาหารอย่างเพียงพอ หากขาดสารอาหารใดไปความไม่สมดุลก็จะเกิดขึ้นตามมา
TWINSTAR ช่วยเพิ่มธาตุอาหารรองที่ขาดไป และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำให้รวดเร็วขึ้นด้วยการกำจัดตะไคร่น้ำที่บดบังแสงสำหรับพรรณไม้น้ำ


การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำเกิดการดูดซึมสารอาหารส่วนเกินไปใช้ช่วยหยุดตะไคร่เขียว การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ
พรรณไม้น้ำช่วยให้ออกซิเจนจำนวนมากละลายอยู่ในน้ำ ด้วยออกซิเจนจำนวนมาก
นี้ส่งผลดีกับแบบทีเรีย aerobic ในระบบกรองทำหน้าที่บำบัดน้ำในตู้ให้สะอาด

ราคา

TWINSTAR mini ราคา 4,800 บาท (สำหรับตู้ 12-24 นิ้ว)

TWINSTAR NANO ราคา 5,000 บาท (สำหรับตู้ 24-48 นิ้ว)

TWINSTAR Shrimp ราคา 5,000 บาท


0 Members and 1 Guest are viewing this picture.

Return to Product Return to Tools